"Khi thắng bài lớn, chúng ta thu tiền lời, rời khỏi cuộc chơi, đứng dậy ra về và mang tiền đi cất. Nên khi đã giàu có, hãy thu vén tài sản, rời khỏi cuộc làm ăn rủi ro và cất giữ vào nơi an toàn."