Bước 1: Trách nhiệm

25/02/2021
PHÁ SẢN ÊM RU

Hãy dọn dẹp mớ hổ lốn của chính bạn gây ra!

Bạn có trách nhiệm với các khoản nợ và thật lòng lấy việc trả hết nợ làm ưu tiên hàng đầu

Sự khác biệt lớn nhất giữa người lớn và trẻ nhỏ là việc chịu trách nhiệm. Bởi vậy, với 3 4 5 hay 6 chục năm tuổi đời, chúng ta không hề muốn bị xem là trẻ con. Và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tất cả khoản nợ là minh chứng tốt nhất. Có vay có trả, quy luật ở đời là như vậy. Dù hiện tại bạn lâm vào thế không còn gì để bán, không còn xu nào để trả nợ thì bạn vẫn nên xác định rằng: “Sau này, ngay khi có khả năng, điều đầu tiên bạn sẽ làm là thanh toán hết nợ nần với mọi người.”

Thiết lập tâm thế như vậy, bạn cũng sẽ có thêm động lực để phấn đấu gầy dựng lại sự thịnh vượng tài chính. Sự nghiệp của bạn bây giờ không chỉ ảnh hưởng mình bạn mà còn tác động đến nhiều người. Và càng có khả năng chịu trách nhiệm trước nhiều người, chúng ta càng thành công. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước nhân viên trong phòng và ban giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân viên công ty và hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước công ty và toàn bộ cổ đông. Ở một công ty, đây là mức trách nhiệm cao nhất với nhiều người nhất nên quyền lực và sự thành công cũng là lớn nhất. Lần nữa, mong bạn nhớ rằng: “Bạn càng chịu trách nhiệm với nhiều người, bạn càng giàu có và thành công.”

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bước 3: Trả nợ hậu phá sản (tt)

Bước 3: Trả nợ hậu phá sản (tt)

Đừng bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời!
Mấu chốt sự êm đềm: Cuộc gặp mặt chủ nợ

Mấu chốt sự êm đềm: Cuộc gặp mặt chủ nợ

Đây là lúc các bạn nhận được bài học vô cùng quý báu: Bài học của sự trả giá những...
Bước 3: Trả nợ hậu phá sản

Bước 3: Trả nợ hậu phá sản

Đây là nợ cá nhân, nên các bạn nên có trách nhiệm trả hết nợ cho mọi người dù thời...
Bước 2.2: Phân bổ tiền cho chủ nợ như thế nào

Bước 2.2: Phân bổ tiền cho chủ nợ như thế nào

Đề xuất cách khã dĩ nhất phân bổ tiền cho chủ nợ 
Bước 2.1: Càng nhiều tiền càng dễ nói chuyện

Bước 2.1: Càng nhiều tiền càng dễ nói chuyện

Tăng vị thế trước cuộc gặp chủ nợ
Bước 2: Nói chuyện với chủ nợ

Bước 2: Nói chuyện với chủ nợ

Bản lĩnh ngoại giao thể hiện ở đây