Các con dốc trơn sa ngã: bài hay cơ bản 800 từ

31/08/2021
Thấu hiểu Bản thân

nêu 4 con dốc trơn ứng với 4 bệnh

dốc trơn sức khỏe: chơi bời thâu đêm dẫn tới sức khỏe suy tàn

dốc trơn tài chính: thiếu nợ ít tới phá sản

dốc trơn quá khứ: mất tập trung, làm sai, hối tiếc, mất tập trung hiện tại, lại làm sai, lại hối tiếc, vào ngõ cụt

dốc trơn tương lai: lo tương lai, bỏ qua hiện tại, hiện tại u mờ, dần dần tương lu mờ theo

 

cách khắc phục


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

3 nhiệm vụ trường đời chúng ta cần cố gắng hoàn thành thật tốt

3 nhiệm vụ trường đời chúng ta cần cố gắng hoàn thành thật tốt

"Thực hiện chậm mà chắc từng bước từng nhiệm vụ từ số...
Bản thân chúng ta thật nhỏ bé và dễ tổn thương

Bản thân chúng ta thật nhỏ bé và dễ tổn thương

"Dù bạn có là ai, dù bạn có quyền thế hay danh...
Hai cấp độ tư duy cao cấp nhất giúp bạn trở nên thông tuệ

Hai cấp độ tư duy cao cấp nhất giúp bạn trở nên thông tuệ

"Não bạn như bộ nhớ máy tính, có dung lượng giới hạn,...
Cuộc sống tuổi trẻ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già

Cuộc sống tuổi trẻ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già

"Bạn không cần hơn thua với người khác lúc còn trẻ trai,...
Tại sao phải có ý nghĩa cuộc đời và cách tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

Tại sao phải có ý nghĩa cuộc đời và cách tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

"Nếu có ý nghĩa cuộc đời khác biệt mọi người, tốt hơn...
Cách khôn ngoan nhất giúp bạn mặc định trở nên khôn ngoan

Cách khôn ngoan nhất giúp bạn mặc định trở nên khôn ngoan

"Nếu bạn không thích học hỏi người lớn để trở nên khôn...