Cái học lớn nhất trong đời là gì?

08/05/2022

      ω Cái học lớn nhất ở trường chính là sự tuân thủ nội quy trường học và cố gắng tích lũy thứ được đề cao là điểm số.

      ω Cái học lớn nhất ở đời chính là sự tuân thủ quy chế xã hội và cố gắng tích lũy thứ được đề cao là tiền bạc. 

Cái học lớn nhất từ tự nhiên chính là tuân theo quy luật tuần hoàn của nó


BÀI VIẾT LIÊN QUAN