Chiến tranh

28/04/2022

Chiến tranh thì hủy hoại

 

Ngụy biện khi bảo phải chiến tranh mới có hòa bình, hay nói thẳng ra có hòa bình do tụi bây mệt hết chiến nổi và chấp nhận dưỡng sức

 

Trách nhiệm của người lớn phải dọn sạch để không để tụi kiến bu vào mà chết chùm


BÀI VIẾT LIÊN QUAN