Chủ đề tổng hợp 6

28/04/2022

Hai cách áp đặt ảnh hướng giả tạo là tự nâng bi nhau và áp các chức danh bao trùm các lĩnh vực khác như giỏi nhất thể giới, giỏi nhất mọi thời đại

 

Không tự nhận hơn ai vì đâu biết chắc đó là khuyết điểm của họ cũng đâu chắc đây là ưu điểm mọi người nhìn nhận của mình


BÀI VIẾT LIÊN QUAN