Chủ đề tổng hợp 7

28/04/2022

Mẫu người suy nghĩ và mẫu người hành động

 

Mạng xã hội toàn chuộng vẻ bề ngoài vì đơn giản, toàn hình với hình, thì thấy được gì ngoài bề ngoài

 

Lỗi lầm chỉ tương đối vì một người dùng các giá trị bản thân xét đến lỗi lầm trong khi với giá trị bản thân của người khác thì hoàn toàn ổn cả


BÀI VIẾT LIÊN QUAN