"Với Cửu âm chân kinh, chỉ trong thời gian ngắn Chu Chỉ Nhược đã trở thành cao thủ võ lâm, áp chế quần hùng. Với phiên bản Cửu âm chân kinh trong làm giàu này, hy vọng bạn cũng thành công mà xưng hùng xưng bá trên thương trường!".
"Nếu đồng tiền bạn đang dùng không làm giàu cho bạn thì tất nhiên nó đang làm giàu cho người nào đó. Còn đồng nợ bạn đang mang chính là sợi dây trói buộc khiến bạn làm giàu cho người khác suốt đời"
"Nếu bạn không làm được việc gì, hãy tìm người làm được và thuyết phục họ làm giùm bạn!"
"Khi mới bước vào một lĩnh vực, hãy chỉ nên học và làm theo các công thức nền tảng của lĩnh vực ấy! Khi nào làm chủ lĩnh vực ấy rồi mới nghĩ tới chuyện tìm công thức tốt hơn!"