"Hãy thoát khỏi kiếp nô lệ dưới cái ách nợ nần ngay hôm nay!"
"Hãy chuẩn bị cho tương lai vì ở tương lai chỉ tồn tại những người được chuẩn bị sẵn."
"Có thể nói, cuộc tranh đua vật chất là cuộc đua của tích lũy lợi thế và sáng tạo không ngừng"
"Cuộc đua tranh qui mô toàn cầu ở mọi cấp độ nhưng diễn ra âm thầm lặng lẽ nhất."
"Hãy bắt đầu hành trình tới đích thượng lưu ngay hôm nay!"
Hãy cố thoát nghèo bằng tất cả khả năng của mình!