"Gan lỳ, hơn mọi tố chất hoa mỹ khác, chính là tính cách chúng ta phải luyện cho kỳ được để chinh phục cuộc đời này!"
"Làm ăn chưa gì đã thấy cầm chắc lỗ tiền lãi hàng tháng trong khi chưa biết vụ làm ăn có thuận lợi hay không là đã thấy bất an rồi. Bất an thế thì tinh thần đâu để làm ăn tự tin đây!"
"Kinh doanh là việc tìm kiếm, nắm bắt và tích lũy lợi ích cũng như thế mạnh để chúng ta ngày càng giàu hơn và hùng mạnh hơn. Nên việc để tình cảm cá nhân ảnh hưởng vào quá trình này thật không thuận đạo kinh doanh."
"Bản thân đa cấp là một công cụ kinh doanh tốt nhưng bị quá nhiều người lạm dụng để lừa đảo người khác." 
"Phạm phải lỗi lầm chưa ai phạm phải thì còn chấp nhận được, còn việc đi vào vết xe đổ của hàng trăm hàng ngàn người thì việc chấp nhận nó thật khó chấp nhận."
"Bạn không cần phải biết chính xác trong 5 năm tới sẽ có sự kiện gì, bạn chỉ cần hình dung tổng quát bánh xe đại cục sẽ lăn theo hướng nào: Lên hay xuống. Lên thì mở rộng, xuống thì dự phòng."
"Chúng ta sẽ chỉ huy động vốn khi việc kinh doanh rủi ro và dừng huy động vốn khi việc kinh doanh ổn định."
"Trong cuộc đời, chúng ta có thể chỉ có vài người bạn và hàng trăm hàng ngàn đối tác làm ăn. Nên bạn đã biết, bên nào trọng tình bên nào trọng lợi rồi đấy."
"Có những người kiếm được lợi nhuận rất lớn từ Forex và Bitcoin nhưng bạn đừng quên một điều rằng: Mỗi người mỗi khác nên Không phải ai cũng làm được như vậy!"
"Tùy từng giai đoạn phát triển trong cuộc đời, chúng ta sẽ cần các món ăn khác nhau dù cho tất cả món ăn đều rất bổ dưỡng."