"Bản thân đa cấp là một công cụ kinh doanh tốt nhưng bị quá nhiều người lạm dụng để lừa đảo người khác." 
"Phạm phải lỗi lầm chưa ai phạm phải thì còn chấp nhận được, còn việc đi vào vết xe đổ của hàng trăm hàng ngàn người thì việc chấp nhận nó thật khó chấp nhận."
"Bạn không cần phải biết chính xác trong 5 năm tới sẽ có sự kiện gì, bạn chỉ cần hình dung tổng quát bánh xe đại cục sẽ lăn theo hướng nào: Lên hay xuống. Lên thì mở rộng, xuống thì dự phòng."
"Chúng ta sẽ chỉ huy động vốn khi việc kinh doanh rủi ro và dừng huy động vốn khi việc kinh doanh ổn định."
"Trong cuộc đời, chúng ta có thể chỉ có vài người bạn và hàng trăm hàng ngàn đối tác làm ăn. Nên bạn đã biết, bên nào trọng tình bên nào trọng lợi rồi đấy."
"Có những người kiếm được lợi nhuận rất lớn từ Forex và Bitcoin nhưng bạn đừng quên một điều rằng: Mỗi người mỗi khác nên Không phải ai cũng làm được như vậy!"
"Tùy từng giai đoạn phát triển trong cuộc đời, chúng ta sẽ cần các món ăn khác nhau dù cho tất cả món ăn đều rất bổ dưỡng."
"Vừa huy động vốn, vừa đi vay, vừa cho vay và vừa là kênh đầu tư hiệu quả. Đó chỉ có thể là chơi hụi!"
Mọi con đường đều dẫn về Rome. Cách phức tạp cũng kiếm ra tiền, cách đơn giản cũng kiếm ra tiền. Vậy tại sao không chọn lối đầu tư đơn giản để kiếm tiền trong chứng khoán khi bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này?"
"Vừa lợi nhuận cao, vừa thanh khoản tốt, vừa quay vòng vốn nhanh, vừa có đòn bẩy và vừa dễ tham gia. Đó là tất cả những điểm nổi trội của đầu tư chứng khoán mà không món làm ăn nào khác có được!"