"Có những người kiếm được lợi nhuận rất lớn từ Forex và Bitcoin nhưng bạn đừng quên một điều rằng: Mỗi người mỗi khác nên Không phải ai cũng làm được như vậy!"
"Tùy từng giai đoạn phát triển trong cuộc đời, chúng ta sẽ cần các món ăn khác nhau dù cho tất cả món ăn đều rất bổ dưỡng."
"Vừa huy động vốn, vừa đi vay, vừa cho vay và vừa là kênh đầu tư hiệu quả. Đó chỉ có thể là chơi hụi!"
Mọi con đường đều dẫn về Rome. Cách phức tạp cũng kiếm ra tiền, cách đơn giản cũng kiếm ra tiền. Vậy tại sao không chọn lối đầu tư đơn giản để kiếm tiền trong chứng khoán khi bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này?"
"Vừa lợi nhuận cao, vừa thanh khoản tốt, vừa quay vòng vốn nhanh, vừa có đòn bẩy và vừa dễ tham gia. Đó là tất cả những điểm nổi trội của đầu tư chứng khoán mà không món làm ăn nào khác có được!"
"Ai cũng biết không nên đặt tất cả trứng vào một rỗ, vậy rủi ro là gì khi chúng ta xách rỗ trứng đầy ắp đi ra đường? Nếu không có "ai đó" tác động thì làm sao rỗ trứng của chúng ta bị vỡ hay bị mất được?"
"Hãy cố gắng tự đầu tư, nhưng khi cảm thấy không phù hợp hãy cố gắng lần thứ hai tìm kiếm nhà đầu tư hoàn hảo."
"Việc cắm đầu lao theo vồ vập ngay cô gái đẹp đầu tiên chúng ta thấy là hành động không hay ho chút nào, bởi sớm muộn chúng ta cũng "vồ" phải sự từ chối và đau thương."
"Ai cũng khuyên đừng mua đuổi thị trường, nhưng trong tay chúng ta không hề có "tín hiệu tương lai" hay "công cụ định hướng thị trường" thì làm sao mà mua trước được?"
"Khi có tiền chúng ta luôn đem cất tiền trong két sắt chứ không bao giờ thả giữa đường. Vậy tại sao khi có lợi nhuận, bạn lại không mau mau chốt lời để mang tiền về cất?"