Đây là những cách phá sản dành cho các bạn thích cảm giác mạnh và sẵn sàng chịu rủi ro tới thân thể.
Chẳng dễ chịu gì khi cả trái đất này biết bạn là một người thất bại trên phương diện tài chính
Xác định khả năng xoay chuyển cục diện phá sản và thời gian cần thiết để phục hồi trạng thái như trước khi lâm nợ
Những tác hại muôn màu và khổ đau trong quá trình phá sản
Bước đầu tiên để xoay chuyển cục diện phá sản là thừa nhận nợ nần đang vượt quá khả năng chi trả của bạn
Xác định tình trạng tài chính của bạn thông qua định nghĩa phá sản và bài test phá sản.