Đời và giấc mơ

28/04/2022

Đừng bao giờ bước vào cuộc đời một cách quá nghiêm túc. Dù sao, không ai thoát khỏi nó mà còn sống cả. 

 

Đời khác lý mơ vì mơ ko có con người và sự kiện xấu


BÀI VIẾT LIÊN QUAN