"Nếu chỉ có tiền thì tất nhiên bạn không thể địch lại những người vừa có tiền vừa có thuộc hạ trung thành. Thực tế, chỉ cần có thuộc hạ trung thành cẩn cẩn, bạn không ngại đối thủ có tiền nào."
"Nếu bạn chỉ dùng tiền để đối đãi với nhân viên, bạn chỉ quy tụ những nhân viên hám tiền và chắc rằng một là họ đào thủng két công ty bạn, hai là họ bỏ bạn sang công ty khác trả lương cao hơn."
"Hãy cống hiến hết mình phát triển công ty vì công ty phát triển mọi người đều được lợi và tất nhiên sẽ yêu thích bạn."
"Thông thường, đối tác thích hợp sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp."
"Hãy trân trọng và biết ơn tất cả mọi người đã giúp bạn nhiều thành công hơn và ít thất bại hơn."
"Một mạng lưới quan hệ chất lượng cao là tài sản giá trị nhất!"
"Hãy nhận diện và tránh xa những con người có khả năng hủy hoại con đường làm giàu của bạn."