"Hãy cống hiến hết mình phát triển công ty vì công ty phát triển mọi người đều được lợi và tất nhiên sẽ yêu thích bạn."
"Thông thường, đối tác thích hợp sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp."
"Hãy trân trọng và biết ơn tất cả mọi người đã giúp bạn nhiều thành công hơn và ít thất bại hơn."
"Một mạng lưới quan hệ chất lượng cao là tài sản giá trị nhất!"
"Hãy nhận diện và tránh xa những con người có khả năng hủy hoại con đường làm giàu của bạn."