"Dùng hết năng lượng hôm nay thì ngày mai tất sẽ hết pin. Còn bùng cháy quá mãnh liệt hôm nay thì rất có thể bạn chả tới được ngày mai vì bạn đã tự thiêu rụi mình trong ngọn lửa bừng bừng sức trẻ ấy!"
"Cũng như đất trời, cuộc đời chúng ta có bốn mùa là xuân hạ thu đông."
"Đi vay đã trả lãi rồi đừng chấp nhận trả thêm gì nữa!"