Thứ không hạ gục được bạn, làm bạn mạnh hơn trăm lần
Phá sản không phải là thất bại Phá sản là sử dụng không hiệu quả tài năng của chính mình
Tạo thặng dư - trả hết nợ gốc thông qua bảng thứ tự ưu tiên - trở thành con người ước muốn của bạn
Dù có đội nhóm mạnh hay yếu, nhiều hay ít thành viên, các bạn vẫn chính là động lực nòng cốt thúc đẩy cả đội đến mục tiêu quét sạch nợ nần - tự do sống tốt.
Để chinh phục mục tiêu kinh doanh, chúng ta luôn lập đội nhóm Vậy để chinh phục mục tiêu thoát cảnh phá sản, chúng ta hãy lập một nhóm trả nợ cùng bạn. Tại sao không?  
Hãy vứt bỏ con người đã khiến bạn lâm vào trạng thái cùng quẫn tài chính này ngay đi!
Muốn trị bệnh, trước tiên phải chấp nhận bản thân đang bệnh cái đã
Cách thức tự nhiên nhất và lâu dài nhất giúp bạn không đâm đầu vào phá sản