"Khi việc làm ăn bết bát, nếu không thể trả tiền lãi gốc, bạn cứ vui vẻ làm theo hợp đồng, bởi việc trông đợi vào lòng tốt của bên cho vay chỉ khiến bạn thêm thất vọng, bẽ mặt và ê chề."
"Ai cũng bị rình mò, và nếu chủ nợ khủng bố lộ mặt đi khủng bố con nợ, rất có thể số tiền họ đòi được không đủ chi cho sự tự do của họ."
"Bây giờ chúng ta đã biết tại sao để thành công, chúng ta nên đi cùng nhiều người. Bởi vì phá sản cùng nhiều người hiển nhiên dễ chịu hơn phá sản một mình rất nhiều. Đi cùng với nhiều người chính là sức mạnh! "