"Xã hội chúng ta luôn tạo điều kiện để mọi người khắc phục lỗi lầm chứ không bao giờ bức ép bất kỳ ai vào đường cùng. Là một công dân tốt, bạn cũng nên hành xử nhân văn như vậy!"
"Khi bị một quốc gia nào đó quốc hữu hóa doanh nghiệp của mình, bạn sẽ làm gì? Bình thản chấp nhận thua lỗ và tiếp tục tiến bước, đó chính là cách các ông chủ lớn kiếm tiền!"
"Hãy sống nhất quán và có lòng nhân từ với con người hơn đồ vật, vì chúng ta là loài "người" chứ không phải loài "vật"."