"Trong biến cố tiền bạc, chuyện ai có lỗi dường như không còn quan trọng, điều quan trọng chính là làm sao giảm thiểu thiệt hại kinh tế tới mức thấp nhất cho tất cả các bên."
"Đừng đối xử tệ với những người đi vay cam kết trả tiền và sẽ tự giác trả tiền cho bạn, bởi họ là những khách hàng tốt nhất mà bạn có được. Còn nếu bạn xem người đi vay không phải khách hàng mà là một dạng chiếu dưới nào đấy, hãy nhớ rằng thu nhập của bạn là từ đồng lãi của họ mà ra."
"Khi cho vay, hãy chấp nhận rủi ro mất tiền khi người đi vay phá sản. Còn nếu cảm thấy không thể chịu đựng được việc mất vốn, hay cứ nghĩ đã cho ai vay nhất định sẽ thu được đầy đủ lãi vốn bất kể người đi vay có phá sản, tốt nhất bạn không nên bước vào lĩnh vực cho vay này."
"Một trong số những điều hợp pháp ít người thử nhất chính là đi kiện. Mặc dù không ai trong chúng ta muốn phải kiện ai đó, tuy nhiên hãy tìm hiểu thông thạo và xem nó như tấm khiên dự phòng cho bạn." 
"Chỉ có làm ăn chuyên nghiệp mới mở rộng được chuyện làm ăn." 
"Xã hội chúng ta luôn tạo điều kiện để mọi người khắc phục lỗi lầm chứ không bao giờ bức ép bất kỳ ai vào đường cùng. Là một công dân tốt, bạn cũng nên hành xử nhân văn như vậy!"
"Khi bị một quốc gia nào đó quốc hữu hóa doanh nghiệp của mình, bạn sẽ làm gì? Bình thản chấp nhận thua lỗ và tiếp tục tiến bước, đó chính là cách các ông chủ lớn kiếm tiền!"
"Hãy sống nhất quán và có lòng nhân từ với con người hơn đồ vật, vì chúng ta là loài "người" chứ không phải loài "vật"."