"Đừng bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời!"
"Đây là lúc các bạn nhận được bài học vô cùng quý báu: Bài học của sự trả giá những việc mình đã gây ra." 
"Đây là nợ cá nhân, nên các bạn nên có trách nhiệm trả hết nợ cho mọi người dù thời gian kéo dài"
Đề xuất cách khã dĩ nhất phân bổ tiền cho chủ nợ
"Tăng vị thế trước cuộc gặp chủ nợ"
"Bản lĩnh ngoại giao thể hiện ở đây"
"Hãy dọn dẹp mớ hổ lốn của chính bạn gây ra!" 
"Phá sản là một vụ lộn xộn ồn ào Tuy nhiên, sẽ tốt hơn khi giới hạn sự lộn xộn ồn ào ấy trong phạm vi tối thiểu"