"Cuộc đời đâu chỉ có đau khổ về vật chất, thế nên người giàu dẫu giàu vẫn có lúc đau khổ mà rơi lệ!"
"Đừng nghĩ bạn mất người yêu vì nghèo, tất cả do bản thân bạn thiếu sự tự tin và bản lĩnh giữ cô ấy lại bên mình!"