Khắt khe với bản thân: cách phát triển bản thân phải là khắc khe với bản thân để có kỷ luật và ý chí mạnh 800 từ

31/08/2021
Thấu hiểu Bản thân

Hãy khắc khe với bản thân

dễ dãi dẫn đến gì?

khắc khe được gì?

cách khắc khe

thời gian

yêu cầu công việc

tầm mức ước mơ

 

tiêu chuẩn hình thể sức khỏe

tiêu chuẩn người quan trọng và người giao tế

tiêu chuẩn cuộc sống

 

quy tắc sống

triết lý sống

 

yêu cầu bản thân tiến bộ liên tục toàn diện.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

3 nhiệm vụ trường đời chúng ta cần cố gắng hoàn thành thật tốt

3 nhiệm vụ trường đời chúng ta cần cố gắng hoàn thành thật tốt

"Thực hiện chậm mà chắc từng bước từng nhiệm vụ từ số...
Bản thân chúng ta thật nhỏ bé và dễ tổn thương

Bản thân chúng ta thật nhỏ bé và dễ tổn thương

"Dù bạn có là ai, dù bạn có quyền thế hay danh...
Hai cấp độ tư duy cao cấp nhất giúp bạn trở nên thông tuệ

Hai cấp độ tư duy cao cấp nhất giúp bạn trở nên thông tuệ

"Não bạn như bộ nhớ máy tính, có dung lượng giới hạn,...
Cuộc sống tuổi trẻ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già

Cuộc sống tuổi trẻ là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già

"Bạn không cần hơn thua với người khác lúc còn trẻ trai,...
Tại sao phải có ý nghĩa cuộc đời và cách tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

Tại sao phải có ý nghĩa cuộc đời và cách tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời

"Nếu có ý nghĩa cuộc đời khác biệt mọi người, tốt hơn...
Cách khôn ngoan nhất giúp bạn mặc định trở nên khôn ngoan

Cách khôn ngoan nhất giúp bạn mặc định trở nên khôn ngoan

"Nếu bạn không thích học hỏi người lớn để trở nên khôn...