Không cần công nhận với nhà! Không cần thể hiện với đời! Không cần tiêu pha tài nguyên để họ biết tới mình, nhớ ơn mình hay yêu quý mình. Không cần nữa, đã đủ rồi!

08/05/2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN