Không phải tài năng hay bối cảnh, mà chính là khả năng chịu đựng đau thương vượt giới hạn tạo nên một con người đỉnh cao!

08/05/2022

Người ở đỉnh là người sống sót sau cùng, là người chịu đựng nhiều nhất, là người phải trở nên vô cảm nhất
Không phải tài năng hay bối cảnh, mà chính là khả năng chịu đựng đau thương vượt giới hạn tạo nên một con người đỉnh cao!
Nên có thể người đỉnh cao kém tài hơn người khác, nhưng chắc chắn sức chịu đựng của họ không ai bì kịp và độ vô cảm của họ cũng ở mức thượng thừa! Hãy mặc định kính trọng nhé!
Lên đỉnh phải vô cảm, quá trình leo lên đỉnh khiến bản thân trở nên vô cảm không còn bị đau thương tổn hại, hay nói khác hơn vô cảm là vũ khí thượng thượng đưa mình lên đỉnh!
Như cách vị Vua đua tranh vậy, vô cảm với cả dòng tộc ruột thịt, đó là cách đấu tranh trở thành Vua đấy! Đỉnh!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN