"Từ từ mà sống, từ từ mà mua. Chả việc gì phải vội!"
"Núi này cao còn có núi khác cao hơn!"
"Không có gì đắt bằng hàng miễn phí!"
"Nếu bạn không làm được việc gì, hãy tìm người làm được và thuyết phục họ làm giùm bạn!"
"Khi mới bước vào một lĩnh vực, hãy chỉ nên học và làm theo các công thức nền tảng của lĩnh vực ấy! Khi nào làm chủ lĩnh vực ấy rồi mới nghĩ tới chuyện tìm công thức tốt hơn!"
"Có người sẵn sàng trả cho bạn rất nhiều tiền chỉ vì sự tồn tại của bạn."
"Hãy chấp nhận bề ngoài nghèo túng hôm nay, để nhận được sự giàu sang thực sự ngày sau."
"Cái giá của sự làm giàu là cái giá duy nhất bạn không nên mặc cả!"
"Đi vay đã trả lãi rồi đừng chấp nhận trả thêm gì nữa!"
"Một mạng lưới quan hệ chất lượng cao là tài sản giá trị nhất!"