"Hãy nhận diện và tránh xa những con người có khả năng hủy hoại con đường làm giàu của bạn."
"Đừng cho vay nặng lãi và cũng đừng đi vay lãi cao!"
Hãy ngừng làm giàu cho người khác vì ảo tưởng làm giàu cho chính bản thân mình. 
"Trong trường học, chúng ta hơn thua nhau ở điểm số học tập. Trong trường đời, chúng ta hơn thua nhau ở điểm số tài sản. Liệu có nhất thiết lúc nào cũng phải hơn thua với nhau như vậy không?"
"Mô hình đa cấp là công cụ, triển khai cho mục đích gì là tùy thuộc ý chí người vận hành. Mô hình không có lỗi."
"Người nhỏ kiếm tiền nhỏ. Nên sẽ là sáng suốt khi kiếm tiền ở tầm mức vừa với mình."
"Để nhanh chóng tiến tới sự giàu có, bạn nên kiếm tiền từ mọi nguồn mà bạn có thể kiếm được!"
"Phá sản còn vượt được.  Làm giàu dễ như trở bàn tay."
"Thứ không hạ gục được bạn, làm bạn mạnh hơn trăm lần"
"Phá sản không phải là thất bại Phá sản là sử dụng không hiệu quả tài năng của chính mình"