"Để bắt đầu tích lũy tiền, trước hết bạn phải rút dần tiền lời ra khỏi thương trường cái đã. Việc để 100% vốn liếng trên thương trường, xét về cơ bản, là bạn vẫn còn đang chưa có tiền để cất."
"Phía sau vẻ bình thản và trầm tĩnh của một người làm ít giàu nhiều là sự trống rỗng hay ngập tràn suy tư?"
"Lùi một bước trời cao biển rộng!"
"Đích đến cao nhất của mọi công cuộc tích lũy tài sản vĩ đại: Gia nhập thế giới thần thánh!"
"Giàu có là sự sung túc về tài sản lẫn sự mập mạp về thân thể."
"Cái giá của sự giàu sang là cái giá duy nhất bạn không nên mặc cả!"
"Trong trường học, chúng ta hơn thua nhau ở điểm số học tập. Trong trường đời, chúng ta hơn thua nhau ở điểm số tài sản. Liệu có nhất thiết lúc nào cũng phải hơn thua với nhau như vậy không?"
"Phá sản còn vượt được. Làm giàu dễ như trở bàn tay."
"Thứ không hạ gục được bạn, làm bạn mạnh hơn trăm lần"