"Mục đích cuộc đời là có cuộc sống hạnh phúc về tình cảm và thành công hơn người về tiền tài vật chất."
"Phụ nữ là những người có cách ám chỉ rất tinh tế và hơn thế nữa, thông điệp họ truyền tải mang ý nghĩa thâm sâu hơn rất nhiều."
"Với sự phân bố các căn cứ quân sự như trên, có thể thấy chỉ cần Nga hay Trung Quốc cựa mình là đã bị bắn tơi tả rồi, chưa tính tới việc đem chiến tranh tới đất Mỹ." 
"Với những ảnh hưởng hiện tại, có thể nói rằng người Do Thái đang quyết định vận mệnh của cả thế giới."
"Chia rẽ chính là tiền đề của chiến tranh."
"Trong lịch sử, Mông Cổ là quốc gia duy nhất một mình nuốt trọn được Trung Quốc. Lý do không phải người Trung Quốc kém tài, mà do vị trí địa lý họ nằm bên dưới Mông Cổ."
"Để trở thành siêu cường ngày nay, bắt buộc phải có lực lượng hải quân mạnh vượt trội."
"Khi mọi vùng đất trên thế giới đã được khám phá, chúng ta thấy rằng nước Mỹ là nước có địa lợi tốt nhất trên toàn thế giới." 
"Rồng phải ra được biển lớn mới có thể xưng hùng xưng bá!"