Mạnh thì mạnh tất, yếu một chỗ như yếu toàn bộ.

08/05/2022

     φ Thấy thân thể bạn yếu ớt thì ai cũng muốn đè, dù cho bạn giàu hay khôn. 

     φ Thấy thân thể bạn cường tráng thì ai cũng dè chừng, dù cho bạn nghèo hay ngu.

     φ Bạn không thể mạnh khi còn một điểm yếu, và điểm yếu dễ thấy nhất chính là hình thể của bạn. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN