"Khi nghèo thì mục tiêu hàng đầu là làm giàu. Vậy khi đã giàu thì mục tiêu hàng đầu phải là sống lâu sống khỏe để hưởng thụ của cải chứ! Và chỉ có sống ổn định và lành mạnh mới giúp bạn làm được điều đó!"