Thần Atlas gánh cả trái đất không cho đổ sụp xuống, chính bạn cũng phải gánh cho kỳ được áp lực nợ nần để không bị đổ sụp xuống và đè lên chính gia đình bạn.
"Một trong số những điều hợp pháp ít người thử nhất chính là đi kiện. Mặc dù không ai trong chúng ta muốn phải kiện ai đó, tuy nhiên hãy tìm hiểu thông thạo và xem nó như tấm khiên dự phòng cho bạn." 
"Chỉ có làm ăn chuyên nghiệp mới mở rộng được chuyện làm ăn." 
"Nhân quả báo ứng thật sự rất linh nghiệm và đã được chứng kiến rất nhiều. Luật nhân quả chính là luật chơi của cuộc đời này."
"Sàn sống còn giống như mặt đất trong cuộc đời bạn vậy. Khi bạn bị ném chạm sàn, bạn phải tìm cách bật lên như quả banh. Còn nếu để bị vùi xuống đất, rõ ràng bạn đã tự chôn mình rồi."
"Phá sản không chỉ là phá mất tài sản mà còn là phá nát con người hiện tại của bạn. Nên trong mọi cái buồn rầu khi phá sản, sự phản tỉnh bản thân chính là phép nhiệm mầu đối với bạn."
"Một người lính thì dễ bị kẻ thù coi thường, nhưng với trăm vạn hùng binh thì không có kẻ thù nào dám cản đường!"