"Khi người thân không còn tin tưởng bạn, hãy tin tưởng bản thân bạn gấp trăm gấp triệu lần!"
"Thật là độc ác và vô lương tâm khi phán xét những con người đã ngày đêm cố gắng gây dựng sự nghiệp và tạo thêm việc làm cho xã hội."
"Khi việc làm ăn bết bát, nếu không thể trả tiền lãi gốc, bạn cứ vui vẻ làm theo hợp đồng, bởi việc trông đợi vào lòng tốt của bên cho vay chỉ khiến bạn thêm thất vọng, bẽ mặt và ê chề."
"Ai cũng bị rình mò, và nếu chủ nợ khủng bố lộ mặt đi khủng bố con nợ, rất có thể số tiền họ đòi được không đủ chi cho sự tự do của họ."
"Bây giờ chúng ta đã biết tại sao để thành công, chúng ta nên đi cùng nhiều người. Bởi vì phá sản cùng nhiều người hiển nhiên dễ chịu hơn phá sản một mình rất nhiều. Đi cùng với nhiều người chính là sức mạnh! "
"Thần Atlas gánh cả trái đất không cho đổ sụp xuống, chính bạn cũng phải gánh cho kỳ được áp lực nợ nần để không bị đổ sụp xuống và đè lên chính gia đình bạn."
"Một trong số những điều hợp pháp ít người thử nhất chính là đi kiện. Mặc dù không ai trong chúng ta muốn phải kiện ai đó, tuy nhiên hãy tìm hiểu thông thạo và xem nó như tấm khiên dự phòng cho bạn." 
"Chỉ có làm ăn chuyên nghiệp mới mở rộng được chuyện làm ăn." 
"Hoặc là chết là hoặc là sống mạnh mẽ và rõ ràng sống như trẻ con thì không thể nào mạnh mẽ được."
"Nhân quả báo ứng thật sự rất linh nghiệm và đã được chứng kiến rất nhiều. Luật nhân quả chính là luật chơi của cuộc đời này."