"Phá sản không chỉ là phá mất tài sản mà còn là phá nát con người hiện tại của bạn. Nên trong mọi cái buồn rầu khi phá sản, sự phản tỉnh bản thân chính là phép nhiệm mầu đối với bạn."
"Một người lính thì dễ bị kẻ thù coi thường, nhưng với trăm vạn hùng binh thì không có kẻ thù nào dám cản đường!"
"Với một tư duy thông suốt, mọi bài toán dù khó và lạ cách mấy đều có lời giải."
"Miễn là bạn vẫn sống sót qua cơn bĩ cực. Ngày tới hồi thái lai chắc chắn sẽ đến trong nay mai!"
"Cá chép vượt vũ môn sẽ hóa rồng. Con người vượt phá sản sẽ thành công."
"Bạn chỉ phá sản cả đời khi bạn là Chu Du và đối thủ của bạn là Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, thay vì đố kỵ bạn vẫn có thể theo phò Gia Cát Lượng mà!"
"Lúc hưng vượng, bạn làm ăn với tâm thái một vốn bốn lời. Lúc phá sản, bạn phải làm ăn với tâm thái hoàn toàn mới: không đồng vốn một đồng lời hay một đồng vốn vạn đồng lời!"
"Làm sai và dám nhận sai cũng như sẵn lòng khắc phục hậu quả là sự dũng cảm của một người đàn ông bản lĩnh."