"Tích lũy tiền của chỉ nên là một trong số nhiều thứ khác chúng ta phải tích lũy trong đời."
"Những người tìm thấy ý nghĩa cuộc đời qua việc phụng sự vô điều kiện và vô cùng nhiệt thành cho sự phát triển của xã hội, đất nước và nhân loại là những người xứng đáng với từ vĩ đại nhất."
"Ý nghĩa ở bản thân được thể hiện điển hình qua chủ nghĩa cá nhân. Dù vậy, hãy là một cá nhân có cùng lợi ích với gia đình và xã hội."
Giữa con người và tiền bạc, bạn xem trọng bên nào hơn?
"Thay vì dành cả cuộc đời tích lũy mặc định tiền bạc cho người thân, hãy dừng lại và lắng nghe nguyện vọng của họ!. Đôi khi thứ họ thực sự cần không phải tiền bạn tích lũy mà là thời gian bạn tích lũy dành cho họ."
Phá sản còn vượt được  Làm giàu dễ như bỡn
"Thứ không hạ gục được bạn, làm bạn mạnh hơn trăm lần"
"Phá sản không phải là thất bại Phá sản là sử dụng không hiệu quả tài năng của chính mình"