Phim ảnh, sách báo, tin tức, ... toàn chiếu thứ ảo tưởng, cuộc đời thì tầm thường

28/04/2022

Dụ dỗ con người vào cái bẫy lý tưởng, để rồi họ phải hi sinh cho những người khác

 

Rất hiếm người vĩ đại hưởng được quả ngọt từ sự vĩ đại của họ

Họ hiểu và chấp nhận hi sinh, nhưng có đôi lúc tự hỏi có đáng không

 

bản chất loài người vô ơn mau quên và chỉ chú trọng lợi ích hiện tại


BÀI VIẾT LIÊN QUAN