"Nước Mỹ là quốc gia của những người nhập cư, và chúng ta nên đối đãi với những người đến đất nước chúng ta với phẩm giá và sự tôn trọng."
"Chúng ta muốn ngành sản xuất trở lại với nước Mỹ. Chúng ta muốn việc làm, kinh tế tăng trưởng."
"Nước Mỹ là một đất nước quá đỗi tuyệt vời, chúng ta có những người nghèo mập mạp."
"Tất cả điều tôi luôn biết về nước Mỹ là về súng đạn. Bạn đến một rạp chiếu phim như một đứa trẻ, và mọi người đều có một khẩu súng."
"Nước Mỹ có vẻ thích kỷ niệm quá khứ bạo lực hơn của nó, nhưng Canada không có vẻ thích ghi nhận những thứ đó. Sự sẵn lòng chấp nhận sự tồn tại của bạo lực chia tách hai quốc gia của chúng ta."
"99.99% tất cả lâu đài ở nước Mỹ đều nằm trong hồ cá."
"Theo như lời khuyên cho các thần tượng tuổi teen tiềm năng, không có công thức nào cả."
"Mẹ và Bố ơi, đừng lo lắng, tất cả mọi người đều trượt kỳ thi."