"Biết người khác là thông minh, biết bản thân mình là khai sáng."
"Hãy cẩn thận khi tin tưởng một người không thích rượu vang."
"Hãy luôn mơ về một thế giới hòa bình, không chiến tranh và không vũ khí."
"Khoảng thời gian không nên trở thành một người cha là 18 năm trước chiến tranh."
"Chủ nghĩa tư bản là chiến tranh; Chủ nghĩa xã hội là hòa bình."
"Một cuộc sống không có mục tiêu là một cuộc đời không có ảnh hưởng."