"Cuộc đời sẽ trả cho bạn bất cứ mức giá nào bạn yêu cầu!"
"Chỉ vì bạn mất nhiều thời gian hơn người khác không có nghĩa bạn không thành công. Dù chưa hùng bá như hổ lớn nhưng hổ con vẫn là con hổ."
"Cảm xúc rất giống các con sóng, chúng ta không thể ngăn cản chúng tới nhưng chúng ta có thể chọn lướt trên ngọn sóng nào."
"Sự trưởng thành đến từ suy nghiệm, không phải tuổi tác."
"Khi mọi việc diễn ra không đúng dự tính, hãy nhớ rằng: mất tới 6 tháng để làm ra chiếc Roll-Royce và chỉ cần 13 giờ làm ra chiếc Toyota."
"Hình thể chính là sự phản chiếu lối sống của bạn."
"Giờ khắc đen tối nhất cũng chỉ có 60 phút. Nên cứ cố chịu đựng rồi tất cả sẽ qua."
"Kỷ luật là sức mạnh của quân đội và quân đội là sức mạnh của quốc gia."
"Thông minh cộng với hoài bão tựa như đại bàng tung cánh bay lượn bốn phương"
"Bình tĩnh là siêu năng lực mang lại cho bạn trạng thái siêu thăng như sen ngự trên mặt hồ."