"Thái cực âm dương, thâm thúy trăm đường!"
"Tự nhiên thật tươi đẹp, hài hòa và bình an."
"Hết lòng cảm ơn Ông cha chúng ta đã trao cho chúng ta tương lai tốt đẹp như hôm nay!"
"Chân thành biết ơn Bác Hồ bằng tất cả lòng thành niệm!"