Sợ là xác định kẻ kia mạnh hơn, mà đã xác định nó mạnh hơn thì có nghĩa là tâm trí đã chấp nhận thua cuộc đầu hàng.

08/05/2022

Nên sợ chính là bỏ cuộc.  Vì vậy, từ nay, không sợ thứ gì cả. Đến cái gì chiến cái đó, chả ngại. Cứ chiến tới cùng, tất thắng lợi. Càng hùng mạnh, càng có nhiều thứ nhiều người sợ mình. Còn mình dù đang thế nào cũng chả sợ ai sợ thứ gì hay sợ tình trạng nào cả!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN