Tại sao phải tập trung? Bởi dồn một chỗ thắng lớn cũng là thắng, phân 10 chỗ thắng cũng là thắng, vậy sao phân ra làm gì?

08/05/2022

Nhắc lại, tâm sức của chúng ta chỉ có một, nên việc chia nó ra thành 5 7 phần dành cho 5 7 nguồn kiếm tiền khác nhau sẽ làm suy giảm hiệu quả với tất cả 5 7 nguồn kiếm tiền đó. 
Hay nói khác hơn, làm càng nhiều thứ cùng lúc bạn càng làm giảm hiệu suất kiếm tiền của mình.

 

tốn chi phí

thắng không to

tốn thời gian năng lượng chuyển qua chuyển lại

không truyền thừa cho thế hệ sau

căn cốt không mạnh, chỉ ở mức khá không to lên được


BÀI VIẾT LIÊN QUAN