"Để tạo ra nhiều tiền, bạn cần tư duy và lối sống thích hợp. Tư duy thích hợp chính là thực tế, còn lối sống thích hợp chính là thực dụng."
"Cảm giác mất tiền gây hụt hẫng cực độ, tương tự mất đi một vị chúa bản thân hằng ngày tôn thờ và kính yêu vậy."
"Nếu không có khả năng sắm nhà lầu, xe hơi, tiền tỷ thì bạn có đang được xem là sống hạnh phúc không?"
"Giữa con người và tiền bạc, bạn xem trọng bên nào hơn?"
"Tiền là thứ đại diện cho thế giới vật chất xung quanh chúng ta."