"Nếu không phải hôm nay thì là bao giờ?"
"Cái khổ nhất thời trẻ là không có việc gì để làm. Cái khổ nhất về già là không có xu nào để tiêu!"
"Tiền bạc chính là vũ khí và bản thân bạn chính là người lính đang tham gia cuộc chiến kim tiền hàng ngày. Hãy quý trọng vũ khí của mình và chiến đấu nghiêm túc!"