"Khi người thân không còn tin tưởng bạn, hãy tin tưởng bản thân bạn gấp trăm gấp triệu lần!"
"Thần Atlas gánh cả trái đất không cho đổ sụp xuống, chính bạn cũng phải gánh cho kỳ được áp lực nợ nần để không bị đổ sụp xuống và đè lên chính gia đình bạn."
"Sàn sống còn giống như mặt đất trong cuộc đời bạn vậy. Khi bạn bị ném chạm sàn, bạn phải tìm cách bật lên như quả banh. Còn nếu để bị vùi xuống đất, rõ ràng bạn đã tự chôn mình rồi."
"Với một tư duy thông suốt, mọi bài toán dù khó và lạ cách mấy đều có lời giải."
"Cứ bình tĩnh, phá sản thực chất là chuyện nhỏ bởi không ai phá sản cả đời!"