"Với tinh thần quyết tâm, lòng tin sắt đá và sức khỏe vững bền, bạn có thể làm được mọi thứ lớn nhỏ trong đời, không chỉ là chuyện tiền nong cơm gạo."
"Người chủ doanh nghiệp sẽ có lúc phá sản còn người làm công không bao giờ phá sản trong khi người chủ doanh nghiệp khi phá sản bị xem là tội đồ còn người làm công được nhìn nhận là những nạn nhân đáng thương."
"Lãi kép sở hữu đôi giày của thần Hermes, nó có thể bắt kịp bạn trong một nhịp thở và thậm chí vượt lên trước cả ngàn thước nên bạn chả có cơ may nào chạy khỏi nó đâu."
"Quá lạc quan sẽ khiến bạn quá chủ quan dẫn đến quá bàng quang trước nguy cơ phá sản và bạn sẽ quá bàng hoàng khi chứng kiến gia sản của mình lụi tàn."
"Khi mới bước vào con đường tình chính, chúng ta yêu đương trong mù quáng. Khi mới bước vào con đường tài chính, chúng ta ôm nợ trong chủ quan và bàng hoàng trước nguy cơ phá sản. Nên, hãy lắng nghe tiếng nói từ những người ngoài cuộc trong cuộc tình đầy sai trái này!"
"Cầu Thần Phật phù hộ độ trì cho mọi người vượt qua phá sản và bệnh tật!"