Tất cả chỉ là cảm giác, thực tế không tương tác gì

08/05/2022

vui buồn sướng khổ cảm giác cả mà ra

chả tác động đến thân thể đến ngoại vật thì chả phải thực rồi


BÀI VIẾT LIÊN QUAN