"Hãy yêu tiền như sinh mạng của bạn vậy, vì nếu đánh mất nó, rất có thể bạn phải bán cả thân thể và mạng sống mới khiến nó trở về." Lời cảnh tỉnh của một người đã trải qua cảnh túng bấn.