"Thực hiện chậm mà chắc từng bước từng nhiệm vụ từ số 1 đến số 2, rồi mới sang số 3. Đó chính là cách bạn hoàn thành trọn vẹn cả 3 nhiệm vụ quan trọng trong trường đời. Bởi đời dù thiếu một nhiệm vụ nào cũng trở thành bất hạnh cả!"
"Dù bạn có là ai, dù bạn có quyền thế hay danh tiếng cỡ nào, bạn cũng vẫn là con người có thời gian sống giới hạn."
"Não bạn như bộ nhớ máy tính, có dung lượng giới hạn, nên hãy hạn chế tối đa lưu giữ những thứ có giá trị ngắn hạn trong bộ não mình. Bởi không như máy tính, việc dọn rác trong não là cực kỳ khó khăn!"
"Bạn không cần hơn thua với người khác lúc còn trẻ trai, hãy nhìn vào đoạn đường đời lúc về già, mới thấy được ai mới là người chiến thắng sau cùng!"
"Nếu có ý nghĩa cuộc đời khác biệt mọi người, tốt hơn bạn nên dự trù một ý nghĩa cuộc đời phổ quát để lỡ ý nghĩa cuộc đời khác biệt kia có tan vỡ, bạn vẫn còn chốn dung thân."
"Nếu bạn không thích học hỏi người lớn để trở nên khôn ngoan, bạn vẫn có thể tự thân trở nên khôn ngoan bằng việc để số tuổi của bạn ngày càng lớn hơn."
"Nếu muốn sau này có cuộc đời viên mãn, hãy sống thật viên mãn ngay ngày hôm nay."