"Cách bảo vệ tốt nhất tài sản của bạn là xài tiền "thực sự" với tỷ lệ tối ưu 80/20."
"Không thể nào sống không có tiền, nên hãy học cách tận hưởng sung sướng và hạn chế khổ đau tốt nhất!"
"Quay đầu là bờ, gặp người xấu cũng hãy làm như vậy!"
"Tích lũy tài sản chỉ nên là một trong số nhiều thứ khác chúng ta phải tích lũy trong đời."
"Những người tìm thấy ý nghĩa cuộc đời qua việc phụng sự vô điều kiện và vô cùng nhiệt thành cho sự phát triển của xã hội, đất nước và nhân loại là những người xứng đáng với từ vĩ đại nhất."
"Ý nghĩa ở bản thân được thể hiện điển hình qua chủ nghĩa cá nhân. Dù vậy, hãy là một cá nhân có cùng lợi ích với gia đình và xã hội."
"Thay vì dành cả cuộc đời mặc định tích lũy tiền bạc cho người thân, hãy dừng lại và lắng nghe nguyện vọng của họ. Đôi khi thứ họ thực sự cần không phải tiền bạn tích lũy mà là thời gian bạn dành cho họ."