"Hãy thương cảm, đừng thương hại họ!"
Hãy sống đúng với tình trạng tài chính của bạn!
"Tiền chỉ là công cụ để sống, vậy tại sao phải hi sinh tính mạng vì nó?"
"Đại kỵ trong tích lũy tài sản là anh em trong nhà không hòa hợp, bởi dù tích lũy cách mấy tài sản sớm muộn cũng thuộc về tay người ngoài."
"Sống chả tin được ai cũng như sống giữa lòng quân địch."
"Cuộc đời biến đổi khó lường, cười người hôm trước hôm sau người cười!"
"Nếu ngại cho bạn vay tiền vì sợ mất bạn, vậy bạn giữ họ ở bên cạnh mình chỉ để cà phê chém gió hay tâm sự giải sầu lúc bạn thất tình thôi sao?"