"Chúng ta sinh ra trong trần truồng và chết đi trong trần trụi. Vậy hà cớ gì phải luyến tiếc "tài sản thân thương" để rồi chết chìm trong khi nó chả chết và sẽ tiếp tục phục vụ chủ mới?" 
"Liệu trình tài chính có thể giúp bạn không bị chết đuối."
"Khi sống bất ổn và vội vàng chúng ta mới lâm nợ. Vậy nên chỉ có lối sống ổn định và đều đặn mới giúp chúng ta trả hết nợ!"
"Việc nhỏ không nhẫn, việc lớn tất loạn." Khổng Tử
"Làm sao vui được khi đi chơi chúng ta vẫn lo nghĩ trong đầu về nợ nần?"
"Tạo thặng dư - trả hết nợ gốc thông qua bảng thứ tự ưu tiên - trở thành con người ước muốn của bạn"
"Dù có đội nhóm mạnh hay yếu, nhiều hay ít thành viên, bạn vẫn chính là động lực nòng cốt thúc đẩy cả đội đến mục tiêu quét sạch nợ nần - tự do sống tốt."
"Để chinh phục mục tiêu kinh doanh, chúng ta luôn lập đội nhóm Vậy để chinh phục mục tiêu thoát cảnh phá sản, chúng ta hãy lập một nhóm trả nợ cùng bạn. Tại sao không?"  
"Hãy vứt bỏ con người đã khiến bạn lâm vào trạng thái cùng quẫn tài chính này ngay đi!"
"Muốn trị bệnh, trước tiên phải chấp nhận bản thân đang bệnh cái đã"