"Trả nợ như chạy marathon, nếu cứ bung hết tài sản một lúc ra trả nợ thì hoặc là bạn kiệt sức giữa chặng đường trả nợ hoặc là hoàn thành chặng đường trả nợ và kiệt sức."
"Ở đời, không riêng gì việc nợ nần, bất cứ xung đột nào cũng có thể dẫn đến đe dọa, hành hung và giết nhau."
"Cứ dính đến tiền bạc, chúng ta cứ mở miệng thảo luận thoải mái. Đừng đặt tình cảm cá nhân vào, vì nợ nần hay kinh doanh cũng như nhau cả khi một bên là kiếm tiền trả nợ còn bên kia là kiếm tiền làm giàu."