Tự khỏa lấp sẽ lấp được, tự cứu mình sẽ cứu được, bởi bạn là người mạnh nhất trong cuộc đời bạn, nếu bạn không cứu được mình thì chẳng ai đủ sức cứu, kể cả thần thánh hay chúa trời!

08/05/2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN