Up bài

24/08/2022

nguồn cơn của bạo lực bột phát tuổi trẻ là do

thiếu trải đời

ham hơn thua, không chịu được cái thua thiệt

Ngu! nhận dạng là làm việc không dưới trướng ai,...


BÀI VIẾT LIÊN QUAN